24 april, 2015

Domstolsdrama: Den leende borgmästaren i östra London dömd för valfusk och korruption

Lutfur Rahman, en korruptionsdömd borgmästare som inte är lika glad i dag.

Londons East End är en fascinerande värld på många sätt, inte minst den lokala politiken i kommunen Tower Hamlets som omfattar denna så mytomspunna och tidigare fruktade del av den brittiska huvudstaden.
För knappt tre månader sedan började jag följa ett drama som blev kulmen på närmare fem års försök att få en inblick i hur ett av Londons mest mångkulturella områden styrs. Vi tar det från början.
Hösten 2010 hade jag precis påbörjat arbetet med vad som skulle bli min reportagebok ”Det nya London”, som utkom i förra veckan. Jag rörde mig mycket i östra London och följde bland annat ett politiskt drama som då pågick där. I Tower Hamlets, en kommun med en dryg kvarts miljon invånare, skulle väljarna för första gången få rösta fram en folkvald borgmästare.

Valkampanjen var stökig. Lutfur Rahman, en lokalpolitiker med rötterna i Bangladesh, utsågs först till Labours kandidat i valet, men plockades sedan bort från valsedlarna sedan det hävdats att han fuskat i nomineringsprocessen. Rahman ställde då upp som oberoende kandidat och vann valet, med starkt stöd från den stora grupp immigranter från Bangladesh som bor i kommunen.
Lutfur Rahman omvaldes i fjol, men anklagades omedelbart för valfusk. I går tvingades han avgå sedan han i domstol dömts som skyldig till både valfusk och korruption.
När den dramatiska rättegång som ledde fram till domslutet inleddes i februari började jag följa den på plats i pampiga Royal Courts of Justice, juridikens högborg vid Strand i centrala London. Jag gjorde det dels för att jag börjat samla material till ytterligare en bok om London där detta eventuellt kan bli en del, dels för att jag råkar känna några av de inblandade i detta unika rättsfall. Dessa personer har funnits i det rättsliga dramats båda läger, både i den grupp personer som gjorde den anmälan mot borgmästaren som ledde fram till rättegången och i den närmaste kretsen kring borgmästaren.
Härom året träffade jag borgmästare Lutfur Rahman själv, en slipad advokat som övergått till politikens värld. Han mötte mig med ett mjukt handslag och ett vänligt leende. Han svarade engagerat på mina frågor, tills han insåg att jag inte var så betydelsefull som han först verkat ha trott.
Den sex veckor långa rättegången blev ett drama som jag hade svårt att slita mig från, trots att jag egentligen hade annat jag borde ha ägnat tid åt. Gång på gång återvände jag till rättssalen för att få en hisnande inblick i en korrupt värld man knappast trodde var möjlig i det moderna London. Om Lutfur Rahman inte hamnat i rätten hade vi heller aldrig fått höra alla detaljer i denna historia.
Stökig lokalpolitik i Londons East End är ingen nyhet. Så har det alltid sett ut, långt innan en stor del av befolkningen i Tower Hamlets kom att utgöras av bangladeshare och deras representanter började ta plats i den lokala politiken.
För inte så många årtionden sedan var det lokala gangsterligor som hade greppet om många lokala politiker. På sitt sätt kan man säga att Lutfur Rahman bara fört gamla seder vidare under sitt styre i denna fattiga men kontrastfyllda del av London.
Med tiden har medier allt mer börjat granska Lutfur Rahmans styre. Den konservativa dagstidningen Daily Telegraph har förutom avslöjanden om mer sedvanligt korrupt beteende kopplat samman Lutfur Rahman med suspekta islamistiska rörelser. Tower Hamlets är ett av västra Europas mest muslimska stadsområden och det finns tydliga sådana strömningar i denna del av London. Lutfur Rahman och hans anhängare har dock förnekat samröre med allt sådant.
BBC:s granskande program Panorama har också grävt fram bevis för omfattande korruption under Rahmans styre, där personer med koppling till honom genom politiska beslut kunnat göra lukrativa affärer.
Mycket av det material jag samlade in om det muslimska, bangladeshiska östra London kom inte med i min första Londonbok. Jag har dock med intresse följt hur en stor grupp immigranter genom väloljade och ambitiösa kampanjer lyckats få den politiska makten i en kommun ungefärligen i Malmös storlek. Det är inte vanligt.
Under rättegången framkom häpnadsväckande uppgifter, som att det nybildade parti som är Lutfur Rahmans maktbas inte ens haft ett bankkonto eller några stadgar. Rättegången har präglats av frågor kring rasism. Lutfur Rahman har anklagat en annan framträdande politiker och konkurrent i östra London för rasistiska uttalanden. Det har hela tiden funnits en underton där Rahman och hans anhängare hävdat att anklagelserna mot borgmästaren präglats av rasism och islamofobi.
Problemet med det påstående är bara att anklagelserna lika mycket kommer från andra bangladeshare i Tower Hamlets, både politiska motståndare till borgmästaren och vanliga väljare.
I domslutet förkunnade domaren att Lutfur Rahman drivit en ”hänsynslös och oärlig” kampanj när han omvaldes och gjort sig skyldig till bland annat mutor och ”andlig påverkan” då han låtit religiösa företrädare från lokala moskéer påverka väljare att rösta på honom.
Under de många rättegångsdagarna satt jag på en pressplats bara en dryg meter från den bänk där borgmästaren satt och följde det hela, när han inte själv satt i vittnesbåset. Vi utbytte blickar ibland och han tycktes nyfiket iaktta när jag i pauserna konverserade både med nära anhängare till honom och ledande företrädare för motståndarsidan.
När den sista rättegångsdagen var över i slutet av mars frågade jag borgmästaren hur han mådde efter att genomgått den rättsliga prövningen.
- Jag vill nog vänta till den stora dagen innan jag besvarar den frågan. Men jag är mycket optimistisk, svarade han lika artigt leende som vanligt.
Jag hade inte möjlighet att vara på plats när domslutet kom i går, men enligt rapporterna var Lutfur Rahman chockad över domslutet, som han förmodligen kommer att överklaga. Det är dock bråttom. Nyval ska enligt planerna hållas redan den 11 juni.

Så snart jag återvänder till London ska jag fortsätta mina utforskningar kring detta drama. Vi får se vart det leder så småningom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar