12 juni, 2015

Arkitektur: Farrells bjuder in till öppet hus och presenterar visioner av Londons framtid

Thames Barrier, ett avancerat skydd mot översvämningar, är porten till ett nytt London längs Themsens mynningsland.

Många älskar London, av vitt skilda skäl; pubarna, shoppingen, teatrarna, konserterna, fotbollen eller bara pulsen av en storstad med få jämlikar. Själv har jag fastnat för ytterligare en aspekt av stadens rika utbud, möjligheten att regelbundet lyssna på eller få en inblick i verksamheten hos världsledande aktörer inom olika områden.
Under juni månad pågår London Festival of Architecture, ett numera årligt evenemang med ett digert program för den som intresserar sig för städers utveckling. Tack vare arrangemang som dessa fick jag under arbetet med min reportagebok ”Det nya London” chansen att träffa och prata med personer jag aldrig skulle ha kommit i närheten av annars.

I går kväll var det dags igen. Med snabba steg skyndade jag längs Edgware Road, förbi det rika utbudet av Mellanösternrestauranger, upp till en gammal fabriksbyggnad på Hatton Street där den världsberömda arkitektbyrån Farrells håller till.
Den nu 77-årige Terry Farrell är en av giganterna bland Londons, och världens, arkitekter. Nu har ett generationsskifte i företaget påbörjats och för en kväll öppnades dörrarna för en nyfiken allmänhet, som efter ett inledande mingel bjöds på intressanta presentationer och en visning av kontoret där ett hundratal personer arbetar.
Farrell startade sin yrkesbana för 50 år sedan, hans nuvarande företag bildades för 35 år sedan och för 25 år sedan öppnade man kontor i Hongkong, strategiskt placerat för det omfattande arbete Farrell och hans kollegor gjort i det snabbväxande Kina.
Londonkontoret ligger i en ömsint renoverad fabriksbyggnad där det bland annat tillverkades flygplansdelar under andra världskriget. Terry Farrell har sin privata bostad högst upp i byggnaden och är fortfarande i allra högsta grad involverad i den dagliga verksamheten, trots hög ålder och det pågående generationsskifte.
Sir Terry var inte själv med vid evenemanget, men jag har haft förmånen att både lyssna på honom och intervjua honom vid ett par tillfällen under arbetet med min bok de senaste åren. Han har ett passionerat intresse för stadsplanering och har genom åren varit involverad i en rad stora projekt. Härom året fick Farrell också i uppdrag av regeringen att göra en omfattande översyn av arkitektur och stadsbyggnad.
Terry Farrell har särskilt engagerat sig i frågor kring Londons fortsatta expansion och möjligheterna att bygga ut staden längs Themsens mynningsdelta öster om huvudstaden. Genom Londons historia har Themsen varit pulsådern som hållit staden vid liv och det är också vid flodens lergrumliga vatten världsmetropolens framtid byggs. I takt med att hamnar och industrier lagts ned har nya, ofta lyxiga bostadsområden växt upp längs floden. En fortsatt utbyggnad österut längs Themsen har länge planerats.
I minglet efter en tillställning i Londons City Hall, det märkligt knoppformade stadshus designat av Norman Foster som ligger vid Themsens södra sida nära Tower Bridge, stötte jag härom året på Terry Farrell ute på terrassen högst upp i byggnaden och passade på att fråga honom hur han ser på denna utveckling.
Längs det utdragna mynningslandet, drygt sex mil från Canary Wharf ut till Nordsjön, har länge funnits stora planer i vad som ofta beskrivits som Europas största stadsutvecklingsprojekt. Farrell har utarbetat den mest omfattande planen för hur detta nya London skulle kunna se ut. Miljöprofileringen har varit en viktig del i planerna för Thames Gateway, men det finns ett stort problem. Nästan inget har förverkligats.
Farrell suckade när jag frågade vad han tror kommer att hända med detta förlovade land längs Themsen.
- Det går så sakta, så sakta. Det finns så många stora frågor att ta tag i kring det här området längs Themsen, men så få som är intresserade av att göra det. Många arkitekter är bara intresserade av troféprojekt och politikerna bekymrar sig mest om att bli omvalda i nästa val.
Farrell och hans kollegor gör dock mycket mer än stora översiktsplaner och presentationer av framtidsvisioner. Fokus ligger allt mer på byggnader och Farrell själv har under sin karriär skapat några uppmärksammade byggnadsverk, inte alltid uppskattade av alla. Hans förmodligen mest kända byggnad är den postmodernistiska koloss som är högkvarter för den brittiska underrättelsetjänsten MI6, en skapelse som knappast vinner några skönhetspris. Alla som sett filmerna om James Bond känner igen den väldiga byggnaden, som ligger vid Vauxhall Cross på södra sidan Themsen. Det är dit Bond åker för att få nya uppdrag eller läxas upp av sina chefer.
Hemma i London är han dock mest känd för sina tankar kring och arbete med stadsplanering. I en pedagogiskt upplagd bok från 2010, ”Shaping London”, förklarar han hur staden vuxit fram både med planering och, vilket är så typiskt för London, utan planering. I boken beskriver han också de planer han själv arbetat med, inte minst det monumentala projektet för en utvidgning av London österut längs Themsen – det som kallats Thames Gateway.
Bland de pågående och framtida projekt som Farrells kollegor berättade om vid sin presentation är det framför allt ett som sticker ut. Vid de jättelika gamla hamnbassängerna Royal Docks i östra London designar Farrells ett stort kinesiskt handelscentrum, tänkt som ett nav i Kinas affärsverksamhet i London, Storbritannien och Europa.
Där knyter Farrells samman sina erfarenheter av London och Kina, samtidigt som den brittiska huvudstaden utvecklar sin roll som världens viktigaste finanscentrum.

Under några intressanta timmar får jag möjlighet att fylla på kunskapsförrådet och än en gång uppskatta förmånen att regelbundet kunna vistas i denna fantastiska stad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar