Om

Kontakta gärna mig om ni är intresserade av artiklar, intervjuer eller reportage för tidningar, tidskrifter eller andra sammanhang.
Jag har en bred bakgrund som journalist och har arbetat med allt från sportjournalistik till utrikesbevakning som reporter, arbetsledare och korrespondent, främst på Dagens Nyheter. Jag har även varit chefredaktör för lokaltidningen Norran i Skellefteå och frilansjournalist i London. Nu ligger fokus för verksamheten på bokskrivande.
I bloggen på den här sajtens startsida kommer jag främst att skriva om London, andra städer och urbana frågor i största allmänhet. Någon gång kan det bli andra ämnen med koppling till mina intressen eller mina tidigare erfarenheter.

Min yrkesbakgrund:

Västerbottens Folkblad, Skellefteå, 1977-79
Inledde yrkeslivet redan i gymnasieåldern, som sportreporter på tidningens lokalredaktion.

Norra Västerbotten, Skellefteå, 1979-84
Rekryterades till ortens huvudtidning, arbetade som sportreporter och sportredigerare.

FN, Libanon, 1984
Tjänstgjorde ett halvår som stabsredaktör vid det dåvarande svenska FN-sjukhuset i södra Libanon.

Dagens Nyheter, Stockholm, 1984-2006
Sportreporter och sportredigerare (i flera omgångar).
Uppmärksammades med priser för sportjournalistik vid ett par tillfällen (Årets sportjournalist och pris från föreningen Grävande journalister).
Utrikesreporter och utrikesredigerare (i flera omgångar).
Redigerade utrikessidor och åkte på bevakningsuppdrag utomlands.
Utrikeskorrespondent i Moskva 1989-92.
Bevakade den historiska händelseutveckling som ledde fram till Sovjetunionens upplösning.
Nattchef på utrikesredaktionen (i flera omgångar).
Var som sådan arbetsledare på utrikesredaktionen kvällstid och helger med ansvar för tidningens utrikessidor.
Projektredaktör 1999-2000.
Var med i en satsning på ett för DN banbrytande nytt sätt att arbeta med stora redaktionella projekt.
Inrikeskorrespondent i Mälardalen 2001-2002.
Ansvarade för tidningens bevakning av Mälardalen under en kort tid innan tjänsten lades ned i samband med ett sparpaket.
Sportchef 2002-2005.
Hade övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget. Var som sportchef delprojektledare i samband med DN:s övergång till tabloid. Ansvarade också för omfattande budgetnedskärningar.
Projektuppdrag 2005-2006.
Arbetade med olika redaktionella projekt fram till våren 2006, lämnade då DN på eget initiativ med ambitionen att starta egen verksamhet som frilansskribent.

Norra Västerbotten, Skellefteå 2006-2009.
Chefredaktör och ansvarig utgivare, medlem i ledningsgruppen, ledamot i bolagsstyrelsen.
Ledamot i bolagsstyrelsen för delägda dotterbolaget Nyheter i Norr.
Tillträdde med kort varsel hösten 2006 sedan tidningen hamnat i en akut chefskris. Vad som inledningsvis var tänkt som ett tillfälligt inhopp på sex månader förlängdes snabbt med önskemål från uppdragsgivaren om att leda det omfattande förändringsarbete tidningen stod inför. Accepterade detta som ett tidsbegränsat uppdrag som skulle sträcka sig över ett intensivt förändringsarbete tills en ny grund för tidningens verksamhet var lagd.
Detta arbete kom att pågå fram till våren 2009, då uppdraget avslutades.
Förändringarna omfattade allt från en radikal omgörning av papperstidningen, ny plattform för tidningens nyhetssajt, tryckeriinvestering, ledningsarbete med ny affärsplan, modernisering av företaget samt omfattande organisationsförändringar.

Egen verksamhet 2009-
Har sedan hösten 2009 arbetat i egen verksamhet med fokus på frågor kring modern stadsutveckling. Har sedan hösten 2010 drivit denna verksamhet från London under längre och kortare perioder, under en tid även som frilansande korrespondent för nyhetsbyrån TT och den svenskspråkiga dagstidningen Hufvudstadsbladet i Helsingfors. Sedan 2012 i huvudsak sysselsatt med bokskrivande. Första boken, en reportagebok om London, är planerad för utgivning i mitten av april 2015.

Personligt
Född 1958 i Skellefteå, uppvuxen där. Gift sedan 1989, två vuxna döttrar. Nu bosatt i Uppsala, men vistas periodvis i London.

Foto: CATA PORTIN, Hufvudstadsbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar